Antonius ziekenhuis, BP220 Medische zuilen ISO gecertificeerd

Op de afdeling Neonatologie bij het Antonius ziekenhuis in Sneek liggen baby’s die te vroeg geboren zijn, een aange-boren afwijking hebben of die tijdens of na de geboorte problemen hebben ondervonden. Op de afdeling zijn de speciale BP220 medische zuilen van BI Select toegepast.
De specificaties en de uiteindelijke invulling is tot stand gekomen door samenspraak met technisch en verplegend personeel. Er zijn twee type zuilen geleverd. Een met medi-sche gassen. In de andere zuil is ruimte voor WCD aanslui-tingen met potentiaalvereffing direct eronder, verpleeg-oproepsysteem en een lichtregelsysteem voor boven de couveuse. In beide typen is het punt voor medische aarding (SAR) bovenin de zuil gemonteerd. Door het SAR-punt te integreren in de zuil achter de deksel is het makkelijk toegankelijk voor de jaarlijkse meting.
Geïnteresseerd?

T. 050 - 30 92 228 | Stuur e-mail

Bekijk producten
BP220 industriezuil